Features

- Automatische backup op één of meerdere door gebruiker te bepalen tijdstippen van de dag op een externe disk

- Buiten het backupproces om is de externe disk fysiek afgekoppeld van de computer en dus buiten beriek van malware

- Controle op randsomeware activiteit alvorens aankoppelen van externe disk. Bij verdenking op randsome ware wordt de externe disk niet aangekoppeld

- Voordurende controle op randsomeware ook tijdens het backupproces, bij verdenking op randsomeware wordt de externe disk onmiddelijk afgekoppeld

- Bestanden worden met een 256 bits sleutel volgens de AES norm op de externe schijf gezet. Hiermee wordt een datalek door verlies of ontvreemding voorkomen

- Als het programma beeindigd wordt, bv door malware, terwijl de externe disk aangekoppeld is zal het relais zich zelf afschakelen en wordt de externe disk afgekoppeld

- Ook opdrachten voor het maken van backups, al dan niet versleuteld, op andere locaties (netwerklocatie, cloud etc) kunnen worden geprogrammeerd

- Backup opdrachten kunnen per map al dan niet inclusief submappen opgegeven worden

- Het systeem controleert of de te backuppen bestanden nieuw zijn of gewijzigd t.a.v. reeds aanwezige backupbestanden op de externe disk en copieert alleen deze bestanden waaardoor het backupproces ook bij grote hoeveelheden te backuppen bestanden snel blijft

- Naar wens is ook per backupopdracht in te stellen dat alle bestanden, in afwijking met bij vorig punt genoemd gekopieerd moeten worden

- Het systeem werkt vollledig autonoom, maar houdt u per email op de hoogte van een geslaagde backup, maar ook van eventueel optredende foutsituaties (instelbaar)

-

Talen

English  Nederlands  
Uw ip adres is: 3.238.118.80
Copyright © 2022 Meditekst. Powered by Zen Cart